हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस

शेन्ज़ेन Zhongjing पर्यावरण तकनीकी सह।, लि

जोड्नुहोस्: भवन २१ 21, हेनान नयाँ गाउँ, सोन्यायुआन समुदाय, लhua्गहुआ नयाँ जिल्ला, शेन्जेन

फ्याक्स: +-86-7555-१1640०१5

Tel:+ -1 86-१-128२80808686 90 ०

इ-मेल:183097286@qq.com

वेब:www.mask-chinasz.com

सोधपुछ पठाउनुहोस्